PENDAFTARAN KE CHINA

A.BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Penuh: (HURUF BESAR) seperti dalam Kad Pengenalan*
No Kad Pengenalan:*
Jantina:*
Tarikh Lahir:*
 / 
 / 
Keturunan:
Agama:
Alamat:*
Saluran Komunikasi:
No. Telefon Bimbit:*
-
No. Telefon Rumah:
-
E-mail:*
No. Passport:*
Biasa ke luar negeri:
B.BUTIR-BUTIR PERNIAGAAN
Status Perniagaan:*
Nama Perniagaan:
Alamat Perniagaan untuk surat menyurat:*
Saluran Komunikasi Perniagaan:
No. Telefon Pejabat:
-
No.Faksimili Pejabat:
-
E-mail Perniagaan:
Laman Web:
Kategori Perniagaan:
Lain-lain Kategori Perniagaan:
C.BUTIR-BUTIR KE LUAR NEGARA
Nama Ibu (HURUF BESAR) untuk kegunaan pendaftaran VISA:*
Tujuan Menyertai Trip Seminar Kami:*
D.MAKLUMAT INSURANS DAN KESIHATAN
Nama Rujukan* (HURUF BESAR):*
No Kad Pengenalan*:*
Tarikh Lahir*:*
 / 
 / 
Jantina*:*
No. Telefon Bimbit*:*
-
No. Telefon Rumah*:
-
E-mail*:*

*Maklumat di atas adalah maklumat Orang rujukan, untuk tujuan pendaftaran insurans.

Mempunyai masalah kesihatan atau rekod kesihatan yang tidak baik dan mempunyai rekod pembedahan:
Mempunyai masalah alergi:

**Jika terdapat sebarang masalah kemalangan/kecederaan ia ditanggung oleh peserta atau syarikat insurans yang kami daftarkan dan bukanlah pihak kami

E.PENGESAHAN MAKLUMAT
Dengan pengesahan ini saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang saya berikan adalah benar, saya juga faham bahawa pihak Creativity Trade bukanlah sebuah syarikat pelancongan berdaftar tetapi hanya membantu saya melalui seminar ini semasa saya berada di China, saya juga faham bahawa seminar ini diuruskan secara professional oleh Creativty Trade*